Rejestracja szkoły

W celu rejestracji szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.

Uwaga!

Szkołę do konkursu może zgłosić jedynie dyrektor lub nauczyciel uczący w szkole.

Przed rejestracją należy sprawdzić, czy szkoła jest już zgłoszona

Dane szkoły

Wszystkie pola są wymagane.

Dane koordynatora

Dane koordynatora, który otrzyma dostęp do konta szkoły. Wszystkie pola są wymagane.

Zgody

Zgody

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu Cyberskiller Challenge i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu udziału w konkursie CyberSkiller Challenge, jego przeprowadzenia i wydania nagród, a także do celów budowania pozytywnego wizerunku Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wieku oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyberskiller sp. z o.o. w Lublinie danych osobowych wskazanych w formularzu, w szczególności podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U z 2024 r. poz. 34). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdym momencie pisząc na adres: [email protected], co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyberskiller sp. z o.o. w Lublinie danych osobowych wskazanych w formularzu, w szczególności podanego przeze mnie adresu e-mail w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdym momencie pisząc na adres: [email protected], co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wiadomość e-mail w ciągu 48 godzin.