Rejestracja uczestnika

Aby wziąć udział w konkursie wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej.

Dane uczestnika

Wszystkie pola są wymagane.

Jeśli twojej szkoły nie ma na liście zgłoś się do nauczyciela lub dyrektora, żeby zarejestrował ją w naszym systemie.

Ukończyłem 18 lat

Zgody

Zgody

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu Cyberskiller Challenge i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu wskazanych w formularzu w celu udziału w konkursie CyberSkiller Challenge Poland, jego przeprowadzenia i wydania nagród, a także do celów budowania pozytywnego wizerunku Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz partnerów konkursu . Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wieku oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz ww. partnerów konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie danych osobowych wskazanych w formularzu, w szczególności podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U z 2024 r. poz. 34 ze zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdym momencie pisząc na adres: [email protected], co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie danych osobowych wskazanych w formularzu, w szczególności podanego przeze mnie adresu e-mail w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdym momencie pisząc na adres: [email protected], co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Wypełnioną i podpisaną zgodę należy przesłać przed zakończeniem procesu rejestracji na podany adres email [email protected]

Twoje zgłoszenie będzie musiało zostać zaakceptowane przez nauczyciela.